skip to Main Content

Teklif İste

  Adınız yada Firma Adı (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  İrtibat Numaranız (gerekli)

  Teklif alma istediğiniz konu

  Lütfen istediğiniz teklifi kısaca tanımlayın

  0332 353 00 05 bilgi@eradanismanlik.com

  Marka Tescil Nedir?

  Marka tescili de bu işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır.Marka Nedir: Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır.Neler marka olabilir: Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir.

  Başvuru İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:

  Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • T.C. Kimlik No -Logo Örneği (varsa)

  Başvuru Firma Adına Yapılacaksa

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Logo Örneği (varsa)

  Marka Tescil Aşamaları:

  Gerekli başvuru şartlarını sağlayan, ayırt edici özelliğe sahip, tescil olmasına engel olmayan işaretler ve ibareler için;

  1. Aşama) Sınıf belirleme
  2. Aşama) Marka araştırmasının yapılması
  3. Aşama) Marka başvuru evraklarının tamamlanması
  4. Aşama) Marka başvuru ücretinin yatırılması
  5. Aşama) Marka başvurusunun yapılması
  6. Aşama) Başvurunun TPE tarafından şekli açıdan incelenmesi
  7. Aşama) Başvurunun TPE tarafından hukuki açıdan incelenmesi
  8. Aşama) Başvurunun Bültende Yayınlanması
  9. Aşama) Başvurunun Belgeye Bağlanması
  10. Aşama) Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması
  Back To Top