skip to Main Content

Teklif İste

  Adınız yada Firma Adı (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  İrtibat Numaranız (gerekli)

  Teklif alma istediğiniz konu

  Lütfen istediğiniz teklifi kısaca tanımlayın

  0332 353 00 05 bilgi@eradanismanlik.com

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve harekete geçirmek, ilk adımda ne kadar zor olursa olsun. Sistem harekete geçtiğindeki faydaları harcanan tüm çabalara değecektir. İnsanlar kalite sistemini bürokrasi olarak görseler de, sistemin onları zorunlu tuttuğu bir takım işleri yapmamak adına diretseler de bir süre sonra sistemli olmanın faydalarını görüp bu işe yürekten bağlanacaklardır.

  İnsan, psikolojik olarak her zaman kurallara karşı önyargılı olmuştur. İşletmelerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulurken, işletmenin kuralları oluşturulmaktadır. Eğer bu sistem çalışmaları yapılırken tüm çalışanların katılımlarını sağlamazsanız, yani kurallar birkaç kişinin tekelinden çıkarsa, diğerleri doğru olduğunu bilseler bile bu kurallara karşı çıkacaklardır. Psikolojik önyargıların kırılamaması ve sistemin yani yeni kuralların onlara ekstra bir iş yükü getireceğine inanmaları çalışanların ISO 9001 sistemine karşı çıkmalarındaki en büyük etkendir.

  ISO 9001 sistemi, satın almadan satışa kadar olan, hatta satış sonrasındaki hizmetleri de takip altına alan bir sistemdir. Amaç yapılan her faaliyetin çizilen kurallar çerçevesinde çalışanlar tarafından yerine getirilmesi ve objektif delillerin yani kayıtların oluşturulmasıdır. Birçok çalışanın karşı çıkmasındaki; bürokraside artış ve kâğıt israfındaki artış ilk zamanlarda gerçekten de yaşanmaktadır. Ama sistemin getireceği pozitif etkilerin yanında bu negatif etkiler gözle görülecek seviyede değildir. Ayrıca, sistematik yapının tam oturmasıyla kayıt tutmaya alıştırdığımız çalışanlarımızı yavaş yavaş kâğıt kullanmaktan, dijital ortamda kayıt tutmaya doğru taşıyacağımızı da göz ardı etmememiz gerekir. ISO 9001 sistemini etkin bir şekilde kurmanın ve yürütmenin işletmemize birçok pozitif katkısı vardır. Bu faydalar şöyle özetlenebilir;

  • Firmanın piyasadaki itibarının güçlenmesi,
  • Kurumsal bilginin daha etkin şekilde yürütülmesi,
  • Etkin takip edilen prosesler sayesinde ürün ve hizmet kalitesinde artış,
  • Müşteri memnuniyetinde artış,
  • Tedarik Zincirinin etkin şekilde yönetilmesinden kaynaklı Satınalma performansındaki artış,
  • İşletmenin girdiden çıktıya kadar olan tüm süreçlerinin kayıt altına alınması ve izlenebilirliğin etkin seviyeye çıkması
  • Kayıp zamanlarda azalma,
  • Fire oranlarında azalma,
  • Üretim verimliliğinde artış,
  • Organizasyonel yapının etkin bir şekilde tanımlanmasından kaynaklı, personel performanslarında artış,
  • Veri analizlerinin etkin bir şekilde yapılması ve üst yönetimin karar alma mekanizmasındaki etkinliğinin artışı
  • Kalitesizlik maliyetlerinde azalma
  Back To Top