skip to Main Content

Teklif İste

  Adınız yada Firma Adı (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  İrtibat Numaranız (gerekli)

  Teklif alma istediğiniz konu

  Lütfen istediğiniz teklifi kısaca tanımlayın

  0332 353 00 05 bilgi@eradanismanlik.com

  Helal Gıda Nedir?
  Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.Helal’in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram ‘dır. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.
  Birçok ürün için Helal ya da Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).

  • Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.
  • Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.
  • Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

  Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

  • Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
  • Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
  • Alah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
  • Alkol ve serhoş edici maddeler,
  • Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
  • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
  • Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.
  • Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).

  Helal Belgesi (Sertifikası) Nedir?
  Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir

  Back To Top